We beschikken over een ruimte waar plek is voor 2 personen die meer technische handelingen zouden kunnen uitvoeren. Te denken valt aan montage werk of bijvoorbeeld controle van elektrische apparatuur.  Op het moment is deze afdeling nog in ontwikkeling maar wel gereed om te gaan draaien.

Trion Apeldoorn technische ruimte