Leerlingen van het ZMLK, VSO en Praktijkonderwijs kunnen gedurende een periode stage lopen binnen Trion, hiervoor is dan geen indicatie vereist. Het is een oriëntatie in het werken in een beschutte professionele omgeving.  De leerlingen kunnen erop rekenen dat de werkzaamheden aansluiten bij hun wensen, ambities en vaardigheden. Vanuit de ervaring van de stage kan een keuze gemaakt worden naar verdere toeleiding voor een bepaalde werkactiviteit.

Uiteraard biedt Trion ook stageplekken aan leerlingen van de diverse beroepsopleidingen. We zijn hiervoor ook gecertificeerd door Calibris en hebben dus ook gediplomeerde praktijkopleiders in dienst. Voor verder info verwijzen we je graag door naar de stagecoördinatoren op het Regiokantoor in Apeldoorn (055-3680440)

Stage lopen binnen Trion 1
Stage lopen binnen Trion 2