Trion is een Centrum voor werkbegeleiding voor mensen met een beperking die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebben in de uitoefening van een werkactiviteit. Binnen Trion zijn er verschillende mogelijkheden en afdelingen. Werken kan zowel binnen als buiten de locatie evenals gedetacheerd bij een extern bedrijf. Trion levert kwaliteit en heeft daardoor een volwaardige bedrijfsuitstraling. Er wordt samengewerkt met diverse bedrijven uit de regio.

Trion is onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg, een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, Zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Trion - Centrum voor werkbegeleiding
Trion - Centrum voor werkbegeleiding